Kofeina nie jest prawdziwym lekiem nootropowym, jednak posiada niezawodne i szybkie działanie pobudzające, oraz doskonale zwiększa czujność.


Kofeina jest bardziej stymulatorem mózgu nie zaś lekiem nootropowym, który posiada działanie odżywcze dla mózgu. Podnosi ona energię ciała i umysłu poprzez:

- tłumienie „kojących” substancji chemicznych w mózgu. Kofeina blokuje neuroprzekaźniki, które pod koniec dnia sygnalizują mniejsze odczuwanie relaksu, poprzez zmęczenie umysłowe
- zwiększenie ilości „pobudzających” substancji chemicznych w mózgu. Kofeina aktywuje wydzielanie adrenaliny i dopaminy, które posiadają działanie motywujące - powoduje to pobudzenie myślenia


Informacje ogólne

Kofeina jest najczęściej spożywaną używką na świecie. Dziewięćdziesiąt procent ludzkiej populacji zażywa kofeiny, w którejś z jej form, a osiemdziesiąt procent Amerykanów używa jej codziennie.

Podobnie jak w przypadku innych substancji psychoaktywnych, z upływem czasu stworzono mocniejsze wersje porcji kofeiny. Klasyczne kubki (sześć uncji kawy) są teraz większe np. kubki 20-uncji -zawartość  kofeiny wzrosła od 95 mg do 410 mg. Tymczasem, napoje energetyczne łączą wysoką dawkę kofeiny z wieloma składnikami odżywczymi i substancjami chemicznych, które intensyfikują działanie stymulujące jeszcze bardziej, co daje użytkownikom niemal natychmiastowy przypływ energii.

FDA (Food and Drug Administration) ostrzega przed kofeiną.

Spożywanie kofeiny, zwłaszcza w większych dawkach oraz spożywanie egzotycznych (niesprawdzonych preparatów), wywołała szereg kontrowersyjnych skutków ubocznych. W rezultacie, w 2012 roku FDA wydała ostrzeżenie o potencjalnych zagrożeniach związanych z wysokim spożyciem kofeiny w połączeniu z innymi składnikami odżywczymi i chemicznymi, szczególnie dla osób z chorobami serca. Raport cytował nawet przykłady wypadków śmiertelnych, które były związane z nadmierną ilością kofeiny w napojach energetycznych.

Z jednej strony kofeina, jest substancją addytywną; zaprzestanie spożywania kofeiny może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych.
Równie istotne jest to że, kofeina posiada tak silne efekty, że ludzie mogą je odczuć. Spośród setek „pobudzaczy energetycznych" na rynku, kofeina jest prawdopodobnie najbardziej wiarygodnym i sprawdzonym środkiem.

Energetyzujące korzyści kofeiny są dobrze udokumentowane przy stosowanie kofeiny w celu zwiększenia sprawności fizycznej; Ten artykuł skupia się na potencjalnych efektach kofeiny dotyczących wydajności umysłowej, m. in. wpływ na uwagę, skupienie, przetwarzanie informacji, czujności, czas reakcji i nie tylko.

Jak kofeina działa w organizmie i wpływa na mózg?

Po wypiciu kawy (herbaty, coli, napoju energetycznego itp.), cała kofeina wchłaniana jest w jelicie cienkim w ciągu około 45 minut. Maksymalne stężenie kofeiny w organizmie następuje po 15 minutach, następnie stężenie spada i utrzymuje się godzinami. Kofeina posiada 6 godzinny okres półtrwania w ciele, jednak jest stosunkowo szybko usuwana z mózgu.

Choć naukowcy nie są pewni dokładnych mechanizmów działania kofeiny, jedna z głównych aktywności biologicznych, wyjaśnia korzystne działanie kofeiny dla czujności i energii umysłowej.

Kofeina blokuje działanie adenozyny, neuroprzekaźnika, który pomaga regulować krążenie krwi i funkcje neurologiczne organizmu.

W mózgu adenozyna jest wytwarzane jako produkt uboczny komunikacji między nerwami. Adenozyna gromadząc się w mózgu wiąże się ze specjalnymi receptorami, które oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, rozszerzając naczynia krwionośne oraz wywołują senność. Mówiąc prościej, adenozyna podpowiada ciału i umysłowi, kiedy nadszedł czas, by poczuć się zmęczonym.

Kofeina jest jak puzzle pasujące do receptorów adenozyny. Te bloki adenozyny uspokajają system nerwowy i wysyłają swoje sygnały "zmęczenia". Zamiast tego, czujność psychiczna jest podtrzymywana.

Kofeina wyzwala dodatkowe efekty stymulujące takie jak:

Pobudza aktywność elektryczną mózgu. Obserwacje w korze i hipokampie mózgu w badaniach na zwierzętach, sugerowały, że kofeina wywołuje efekt poznawczy.

Sygnały nadnercza, aby wywołać więcej adrenaliny. Hormon adrenaliny działa w mózgu, aby tymczasowo zwiększyć poziom uwagi, skupienia, czasu reakcji i energii psychicznej (a także siłę fizyczną i wytrzymałość).

Zwiększa ilość receptorów dopaminy w mózgu (w dużych dawkach) Taki mechanizm kofeina dzieli z "twardym" narkotykiem pobudzającym (amfetaminą). Wzmocnienie aktywności dopaminy wysyła silny "pobudzający" sygnał do ciała i mózgu.

Uważa się, że wszystkie te efekty (i więcej) przyczyniają się do stymulującego na mózg wpływu kofeiny. Zobaczmy, w jaki sposób te działania biologiczne wypadają w wynikach badań kofeiny.


Jak czujesz się po kofeinie?

Jak wstrząs energii umysłowej. Kofeina przyspiesza szybkość myślenia, powoduje poprawę reakcji, przypominania i przetwarzania umysłowego. Wykazano że, zwiększa dokładność pracy, czujność i umiejętność krytycznego myślenia. Wada: Kofeina może również powodować bóle głowy, zmęczenie i nudności w przypadku przedawkowania.

Badania

Kofeina poprawia zdolności poznawcze

W the Javis Study oceniano skutki poznawcze kofeiny u 9,003 brytyjskich dorosłych powyżej 18 roku życia. Uczestników oceniano pod względem stylu życia, diety, ćwiczeń i dziennego spożycia kofeiny, a następnie wykonano testy poznawcze mierzące czas reakcji, pamięć werbalną i rozumowanie wizualno-przestrzenne.

Po badaniach poznawczych wyniki poddano analizie, naukowcy doszli do wniosku, że ogólna konsumpcja kofeiny "wykazały zależność dawki z poprawą zdolności poznawczych". Ta poprawa funkcji poznawczych była bardziej widoczna u osób starszych niż młodszych, co może sugerować związek pomiędzy kofeiną i wiekiem osoby

Wpływ kofeiny na nastrój i funkcje poznawcze

Ta recenzja nawiązywała do 23 badań przeprowadzonych w latach 1992 i 2007, z których wszystkie mierzyły wpływ kofeiny w całym zakresie funkcji poznawczych, takich jak pamięć, dokładności, uwaga i szybkość. Połączone wyniki tych badań udowodniły poprawę czasu reakcji, pamięci i czujność, co wskazuje na związek pomiędzy kofeiną i poprawą funkcji poznawczych, zwłaszcza u regularnych użytkowników.

Naukowcy stwierdzili, że chociaż wydawało się, kofeina pomaga zdolnościom poznawczym, "większość korzyści związana była z niskim lub umiarkowanym spożyciem kofeiny (37,5 do 450 mg dziennie)." Innymi słowy, zażywania większej ilości kofeiny może nie przynieść większych korzyści poznawczych.

Kofeina 150 mg polepsza funkcje poznawcze i nastrój.

Badania z podwójnie ślepą próbą, randomizowane, z kontrolowanym placebo badało indywidualne i połączone efekty 150 mg kofeiny i L-teanina 250 mg na dokładność przetwarzania wizualnego, prosty czas reakcji, czas reakcji numerycznej pamięci roboczej i weryfikacji zdań.

Naukowcy stwierdzili, że kofeina wydawała się zwiększyć wydajność umysłową prowadzącą do "czasu reakcji szybszej cyfrowej czujności" i "szybkiej poprawy dokładności przetwarzania wizualnej informacji(RVIP)" Kofeina również doprowadziła do lepszego oceniania psychicznego zmęczenia.

Kofeina 200 mg wydaje się kolidować ze zdolnościami motorycznymi w czasie nauki (w porównaniu z placebo i KPD).

Drzemki, kofeinę i placebo badano pod kątem ich wpływu na pamięć werbalną, proceduralne zdolności motoryczne i percepcje w czasie nauki. Dawka 200 mg kofeiny porównana była do 60-90 minut drzemki i placebo.

Naukowcy stwierdzili, że "Kofeina znacznie osłabia zdolności motoryczne w porównaniu z placebo i drzemkami" i doszli do wniosku, że te wyniki "dostarczają dowodów na ograniczony wpływ kofeiny na poprawę pamięci w porównaniu z drzemkami."

Kofeina 200 mg pomaga w czujności i lepszym nastroju

57 ochotników podano oddzielnie 2,000 mg kwercetyny (związek przeciwutleniaczy), 200 mg kofeiny lub placebo, i po jednej godzinie podano testowi "wizualnej" czujności. Uczestnicy otrzymali również kwestionariusz do oceny nastroju przed i po teście czujności. Kofeina została oceniona pozytywnie w celu poprawy wykrywania bodźców wzrokowych i jako substancja zmniejszająca czas reakcji; kwestionariusz nastroju wykazał ponadto że grupa kofeiny odczuwała mniejsze zmęczenie, większy wigor i lepsze samopoczucie w porównaniu z placebo.

Naukowcy doszli do wniosku, że podawanie 200 mg kofeiny "spowodowało oczekiwane skutki poprawy czujności i nastroju.”


4 sposoby na jakie kofeina zaburza sprawność umysłową


Kofeina jest idealna do wywołania szybkiej energii umysłowej, ale niektóre z jej skutków ubocznych wydają się zmniejsza moc mózgu na dłuższą metę. Wśród innych negatywnych działań ubocznych kofeiny możemy wymienić:


1. Skurcz naczyń mózgowych. 250 mg kofeiny zmniejsza przepływ krwi w mózgu o 27% .To łagodzi bóle głowy, ale może przyczynić się do dysfunkcji poznawczej
2.Może być powiązana z rozdrażnieniem i niepokojem, gdy spożywana jest z nadwyżką. Te stany nastroju spowodowane przez za dużą dawkę kofeiny są straszne dla sprawności umysłowej.
3. Maksymalnie 30% użytkowników kofeiny może być uzależnionych.Jak w przypadku wielu leków uzależniających, kofeina zwiększa ilość dopaminy w mózgu hormonu nagrody i przyjemności. Jeśli zaprzestaje się zażywania kofeiny, kolejne objawy odstawienia mogą upośledzać zdolności poznawcze.
4. Może powodować „wyczerpanie nadnerczy" Uważa się, że występuje to, gdy zapotrzebowanie kofeiny na adrenalinę przerastają możliwości nadnerczy. Objawy to skrajne zmęczenie, bóle głowy i depresja, które następują sprawiają, że trudno jest myśleć jasno.

Dawkowanie - uwagi

Niektórzy ludzie są bardziej wrażliwi na kofeinę niż inni, ze względu na genetykę, częstotliwość użytkowania oraz inne czynniki, w tym masa ciała, stan zdrowia, wiek i zużycie leków. Generalnie 100-400 mg kofeiny dziennie-1 do 4 filiżanek kawy lub herbaty jest uważane za bezpieczne. Jest to dawka, kiedy użytkownicy wykazali, że czerpią z kofeiny najwięcej korzyści. Spożywanie więcej niż 500-600 mg dziennie może spowodować efekty uboczne.

Skutki uboczne

Wielu osób pijących kawę doświadcza efektów ubocznych, zwłaszcza w połączeniu z wysokim spożyciem. Te działania niepożądane mogą obejmować nerwowość, drażliwość, drżenie, rozstrój żołądka, bezsenność, kołatanie serca i drżenie mięśni.

Dostępne formy kofeiny

Zwykła kofeina: Forma, która znasz i kochasz. Obecna w kawie, herbacie, czekoladzie, coli, lekach, suplementach, napojach energetycznych... wszędzie, naprawdę.

Kofeina bezwodna: Ta wolna od wody forma kofeiny, to to co można zazwyczaj zobaczyć w suplementach żywieniowych. Jest reklamowana jako silniejsza i łatwiej przyswajalna niż zwykła kofeina.

Przegląd zaleceń suplementów

Jeśli musisz cieszyć się kofeiną to najlepiej w umiarkowanych ilościach, jako filiżanką kawy lub herbaty. Kofeina jest środkiem pobudzającym, a nie lekiem nootropowym. Kofeina nie jest składnikiem w nootropowych suplementach. Prawdziwe działanie nootropiczne dotyczy pobudzenia psychicznego, oraz odżywienia i optymalizacji mózgu. Leki te naprawdę sprawiają, że mózg staje się zdrowszy. Kofeina nie odżywia i nie wspiera zdrowia mózgu w jakikolwiek sposób.


Nie widzimy problemu z umiarkowanym spożyciem kofeiny. Jednak to niedorzeczne, aby wprowadzić więcej kofeiny jako tak zwane "nootropowe" formuły, biorąc pod uwagę dzisiejsze niepokojące tendencje:

Nadmierne spożywanie kofeiny uznawane jest jako "normalne". Starbucks Venti posiada 410 mg kofeiny. Kolejny kubek w biurze? Wystąpienie działania niepożądanego po zaledwie dwóch "filiżankach kawy".
Niebezpieczne kombinacje. Kofeina + alkohol i "napoje energetyczne" wykazują takie ryzyko dla zdrowia młodej populacji, które je piło, że doprowadziło to do zakazu FDA w 2010 roku.


Kofeina w suplementach diety.

Szczególnie w przypadkowych  wieloskładnikowowych formułach, gdzie środek pobudzający wywołuje duże prawdopodobieństwo wywołania negatywnych interakcji i działań niepożądanych.

Posiadamy wystarczają ilości kofeiny w diecie, więc jeśli spotkasz się z tabletkami z kofeiną, odejdź. Leki nootropowe, o prawidłowym działaniu, nie marnują w swoim składzie miejsca na kofeinę.