Acetylo-L-karnityna może pomagać w depresji i utracie pamięci, która czasem dotyka osoby starsze.


Acetylo-L-karnityna zwana również ALC LAC lub ALCAR jest aminokwasem, który wspiera wiele układów w organizmie. W mózgu ALCAR jest skoncentrowana na:

- neuroprzekaźnikach – ALCAR jest niezbędnym składnikiem do tworzenia acetylocholiny, a także pomaga nerwom w transmisji innych substancji chemicznych w mózgu
- metabolizmie energetycznym mózgu – ALCAR „zaopatruje w paliwo” mitochondria, wspiera ich błony i wypłukuje odpady wspierając w ten sposób szczytową energię komórkową.
- ogólnej optymalizacji mózgu – mniejsze dowody sugerują, że zaopatruje neuro-ochronną aktywność antyoksydantów, pomaga nerwom we wzroście i poprawia krążenie mózgu.


PRZEGLĄD


L-karnityna jest aminokwasem, który jest syntezowany w organizmie i jest obecny w każdej diecie. Występuje w szczególności w mięsie i innych produktach o wysokiej zwartości białka. Czasem jednostka wykorzystuje L-karnitynę szybciej niż może być ona syntezowana, uważa się ją wtedy za
„warunkowo niezbędny” składnik odżywczy.


L-karnityna jest wykorzystywana w organizmie do różnych czynności podtrzymujących zdrowie. Jedną z form L-karnityny czyli Acetylo-L-karnityna zdaje się wykazywać szczególne działanie w dziedzinie neurologii, ma wpływ na potencjalne efekty w chemii mózgowej, zdrowie komórek mózgowych i funkcjonowanie całego układu nerwowego.


L-karnityna a Acetylo-L-karnityna: JAKA JEST RÓŻNICA?


L-karnityna i Acetylo-L-karnityna występują czasem pod jedną nazwą „karnityna” lecz są strukturalnie różne i każda z nich ma swoje własne zalety:
L-karnityna – zasila komórki, ale nie może pokonać bariery krew-mózg. L-karnityna jako suplement jest trudna do wchłonięcia, tylko 18% może dotrzeć do krwioobiegu. Jest to jednak forma najbardziej przystępna, więc jest też najczęściej stosowana przez sportowców i dietetyków, którzy chcą korzystać z jej funkcji wspomagających metabolizm tłuszczu i funkcji energetyzujących, nie szukają w niej żadnych korzyści dla samego mózgu.
Acetylo-L-karnityna – jest droższa, łatwiej się wchłania. Przyjmując 2 gramy dziennie przez 50 dni stwierdzono, że zwiększa stężenie ALCAR we krwi o 43%. ALCAR ma takie same działanie jak L-karnityna, ale oprócz tego może pokonać barierę krew-mózg co powoduje odżywianie mózgu. W badaniu porównawczym stwierdzono, że ALCAR chroni komórki mózgowe przed stresem oksydacyjnym a L-karnityna nie.


Jak Acetylo-L-karnityna działa w mózgu?


Acetylo-L-karnityna ma kilka różnych biologicznych działań, które wydają się być pomocne dla zdrowia i wspierają funkcje mózgowe, ale dwie wydają się być najważniejsze:

1.    ALCAR  wspiera acetylocholinę, neuroprzekaźnik związany z dobrą pamięcią i zdrowym funkcjonowaniem mózgu.
Acetylo-L-karnityna ma strukturę chemiczną, która jest podobna do acetylocholiny, co powoduje, że wpływa na jej produkcję. ALCAR konkretnie wspiera grupy cząstek, które są wykorzystywane jako surowce do produkcji świeżej nowej acetylocholiny.
Czy wiedziałeś, że przy chorobie Alzheimera mózg wykazuje zmniejszenie o 25 do 40% acetylotransferazy karnityny, która współpracuje z L-karnityną i Acetylo-L-karnityną.
Ten spadek enzymu w mózgu doprowadził badaczy do powiązania niskiej ALCAR, niskiej acetylocholiny i wystąpienia Alzheimera, posunęli się do stwierdzenia, że mogą być stosowane w terapii zwyrodnienia mózgu.

2.    ALCAR wspomaga energię mózgu unikalnym wsparciem dla mitochondriów komórek mózgowych. ALCAR działa jak „łódeczka”, która transportuje kwasy tłuszczowe przez błony komórkowe.
ALCAR jako „czółenko” dla kwasów tłuszczowych z mitochondriów, wydala toksyczne produkty przemiany energii . ALCAR utrzymuje mitochondria praktycznie w każdej komórce w organizmie, ale wydaje się być szczególnie ważna dla mózgu, który zużywa ok. 20% energii w organizmie i produkuje dużo toksycznych produktów ubocznych.

OTO PROBLEM

Badania sugerują, że podczas dorastania zwierząt ich chemia w mózgu i energia metabolizmu zmienia się.
- poziom Acetylo-L-karnityny zaczyna naturalnie spadać
- poziom acetylocholiny zaczyna naturalnie spadać
- mitochondria zaczynają się wypalać i tracą sprawność

Wszystkie te zmiany związane z wiekiem są uważane za czynniki przyczyniające się do zwyrodnienia mózgu, w tym choroby Alzheimera i demencji.

ALCAR MOŻE POMÓC

Badania na zwierzętach sugerują, że Acetylo-L-karnityna dopasowując się przyczynia się do likwidacji czynników ryzyka zaburzeń poznawczych pomagając:
- uzupełniać poziom ALCAR i acetylocholiny w mózgu i ciele
- odwracać zmiany związane z wiekiem zachodzące w strukturze mitochondriów
- przywracać wydajną produkcję energii w mitochondriach

Pozorna umiejętność ALCAR do zwiększenia acetylocholiny i odmłodzenia starzenia się komórek mózgowych i mitochondriów doprowadziło badaczy, że jest to korzystne dla osób starszych, u których istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń depresyjnych i Alzheimera.

Rzućmy okiem na niektóre z prac badawczych, które zagłębiły się w działanie ALCAR dla mózgu i sprawdźmy czy rzeczywiście pomagają.

Co myślisz o Acetolo-L-karnitynie?

Możesz nie być przekonany do ALCAR, chyba że jesteś w podeszłym wieku lub jesteś alkoholikiem. W ramach tych specyficznych grup, acetylo-L-karnityna wydaje się wspomagać pamięć, nastrój, sprawność umysłową. Teoretyczne wsparcie chemiczne mózgu przez ALCAR i zdolność ładowania mitochondriów komórek mózgowych, może pomóc wyostrzyć poznanie u innych grup. Sprzedawcy ALCAR sugerują, że może wspomagać energię, szybie myślenie, ale te potencjalne noo

Badania

Badania na zwierzętach

W szczurach otrzymujących 30 lub 60 mg ALCAR, MG grupa 60 posiadała najlepszy stan neuroprzekaźników, sugerując badaczom, że ALCAR "może mieć pozytywne skutki" dla depresji i demencji.
Naukowcy donoszą, że w porównaniu do młodych szczurów, acetylo-L-karnityna znacząco odwraca związany z wiekiem spadek potencjału błony mitochondrialnej " u starych szczurów ... jedakże przestrzegają również, że ALCAR zwiększa stres oksydacyjny

Badania na ludziach

Meta-analiza: ALCAR pomaga przy łagodnych zaburzeniach poznawczych (MCI).

Ta meta-analiza to połączone wyniki 21 randomizowanych badań na acetylo-L-karnityny w 1,204 ogółem pacjentów(591- ALCAR, 613- placebo). Po przeanalizowaniu wszystkich wyników, naukowcy odkryli, że ALCAR wydaje się mieć istotny wpływ na sprawność umysłową, uwagę, pamięć i wyższe funkcje intelektualne.

Badacze doszli do wniosku, że ALCAR "poprawia łagodne zaburzenia poznawcze" i wydawała się zapobiegać dalszemu pogarszaniu mózgu oraz powinna być traktowana jako terapia zwyrodnienia mózgu. Jednak naukowcy przyznali, że ich wyniki meta-analizy mogą zostać osłabione przez stronniczość.

Acetylo-L-karnityna może przyczynić się do zmniejszenia spadku szybkości poznawczych

W dobrze zaprojektowanym badaniu 130 pacjentów z chorobą Alzheimera dano ALCAR lub placebo codziennie przez rok i badano w 14 różnych miarach wydajności poznawczej. Pod koniec badania, zarówno w grupie placebo i w grupie ALCAR pogorszyła się ich sprawność umysłowa, ale spadek psychicznego grupy ALCAR był wolniejszy niż w grupie placebo jest (w 13 z 14 funkcji mózgowych).

Naukowcy doszli do wniosku że grupa ALCAR "wykazała lepsze wyniki we wszystkich specjalistycznych badaniach" zauważyli oni znaczące różnice w inteligencji werbalnej, pamięci długoterminowej oraz selektywnej uwadze.
Acetylo-L-karnityna 3 g może pomóc młodszym pacjentom z chorobą Alzheimera

Jedno badanie (kontrolowane-placebo) zbadało jak ALCAR może pomóc pacjentom z chorobą Alzheimera. 431 uczestnicy otrzymali albo 3 g ALCAR codziennie przez rok lub placebo codziennie przez rok (byli mierzeni za pomocą dwóch skal poznawczych wydajności).
Wyniki badań wykazały, że u młodszych pacjentów z wczesnym początkiem choroby Alzheimera (poniżej 65 roku życia) otrzymywali więcej korzyści z ALCAR niż grupa „ponad 65 lat”.

Naukowcy doszli do wniosku, że „podgrupa [Alzheimera] pacjentów w wieku 65 lat lub młodszych może odnieść korzyść z leczenia [ALCAR], podczas gdy u starszych osób może dać słabe efekty".
Kontynuacja badań przeanalizowała wyniki i doszła do podobnych wniosków sugerując, że ALCAR "spowalnia postęp choroby Alzheimera u młodszych pacjentów."
W innym badaniu, które w porównywało efekt ALCAR w sprawie grupy o wczesnym początku (w wieku 45-65) i regularnym Alzheimerze, badacze doszli do innego wniosku: "nie było istotnych różnic między badanymi grupami."

ALCAR 1500 mg wydaje się, pomagać w depresji u osób starszych

W tym badaniu 28 pacjentów w wieku 70-80 lat, którzy zdiagnozowano depresję podano 1500 mg acetylo-L-karnityny lub placebo codziennie, a następnie oceniano na podstawie trzech testów poznawczych oraz obserwacji klinicznej.

Pod koniec badania, w naukowcy odnotwali, że na podstawie wyników dwóch testów poznawczych, ALCAR wydaje się być "skuteczny w zwalczaniu objawów depresji u osób starszych."

Acetylo-L-karnityna 2 g może pomóc wzmocnić krótkotrwałą pamięć u osób z demencją

W tym małym (ale dobrze zaprojektowanym) kontrolowanym placebo badaniu, naukowcy badali, czy 24-tygodniowy kurs z 2 g acetylo-L-karnityny codziennie może pomóc 20 chorym otępienie typu Alzheimera . Po poddaniu testom poznawczym, naukowcy stwirdzili, że ALCAR nie wpływa szereg typów pracy mózgu, jednakże wykazuje trend w kierunku poprawy zdolności uczenia sie, pamięci cyfrowej i czasu reakcji.

Naukowcy doszli do wniosku, że acetylo-L-karnityna "może mieć korzystny wpływ na niektóre cechy kliniczne otępienia typu Alzheimera" i zauważyli, że wydawało się najbardziej skuteczne dla osiągnięć pamięci krótkotrwałej.

ALCAR na alkoholizm?

Nadużywanie alkoholu jest związane z „zamgleniem mózgu”. W jednym z badań, 55 alkoholików z zaburzeniami funkcji poznawczych, z których wszyscy zchowywali abstynencje przez jeden miesiąc, podano 2 g Acetylo-L-karnityna lub placebo codziennie przez 90 dni. Pod koniec badania, badani, którzy brali ALCAR wykazali poprawę w pamięci długotrwałej, pamięci logicznej, identyfikacji podobieństw oraz w kopiowaniu prostych rysunków. Naukowcy doszli do wniosku, że acetylo-L-karnityna może być "użytecznym i bezpiecznym środkiem terapeutycznym" pomagając osobom z problemami poznawczymi wywołanymi alkoholizmem.

Dawkowanie Uwagi

Acetylo-L-karnityna dzienna dawka sugerowana na zwyrodnienia mózgu:1-4 g.
Dla nastrojów depresyjnych i złego samopoczucia, ALCAR sugeruje się w zakresie dawek od 1-3 g dziennie.
Ze względów pamięciowych związanych ze starzeniem się, zaleca się 1-2 g ALCAR codziennie.

Skutki uboczne

Acetylo-L-karnityna występuje naturalnie w organizmie; uważa się ją za dobrze tolerowaną i bezpieczną. Rzadko występujące działania niepożądane to: zawroty głowy, rozstrój żołądka, zwiększenie apetytu, niepokój i wysypki.

Dostępne Formy

L-karnityna: Standardowa forma karnityny znajdują się w wielu wspólnych pokarmów bogatych w białko.
Acetylo-L-karnityna: L-karnityna z dodatkową grupą cząsteczki acetylową. Jest to postać o zwiększonej absorpcji, która jest w stanie osiągnąć i odżywić mózg.
Propionylo-L-karnityna: L-karnityna w połączeniu z kwasem propionowym. Formularz ten znany jest ze swojej aktywności antyoksydacyjnej i jest stosowany głównie do problemów sercowych.
Lipo-Carn®: Ciekawy markowy składnik, który dostarcza L-karnityne i kwas alfa liponowy. Co wydaje się być dobrym pomysłem; wykazano bowiem, że te dwa składniki odżywcze, działają lepiej, kiedy są połączone.
GlycoCarn®: markowa forma karnityny kierowana do sportowców, GlycoCarn® zawiera Chlorowodorek Glyciny Propionylo-L-karnityny (gplc) wytwarzany z opatentowaną technologią.
Suplementy w przeglądzie zalecenia

Acetylo-L-karnityna, 1500 mg

Nie możemy polecić acetylo-L-karnityny jako suplementu nootropowego. Głownym powodem jest to, że organizm większość ludzi jest w stanie somodzielnie syntetyzować wszystkie ALCAR, jakie potrzebują, więc suplementacja prawdopodobnie po prostu jest niepotrzebna. Suplementacja ALCAR wydaje się pomagać podgrupie osób z zaburzeniami depresyjnymi i zwyrodnienia mózgu (w tym chorobie Alzheimera). W tej ostatniej grupie, wydaje się bardziej prawdopodobne, że działa  w podeszłym wieku i tych z wczesnym początkiem zwyrodnienia mózgu (w wieku poniżej 65 lat).

Proponujemy 1500 mg acetylo-L-karnityny, połowicznie przyswajalnej formie. jeżeli chcesz spróbować ALCAR jako lek nootropowy nie ma problemu twój wybór. Wpływ ALCAR na mózg i korzyści acetylocholiny (wraz z jego innymi potencjalnymi korzyściami) być może zwiększy twoją sprawność umysłową. Ale na razie, wszystkie badania na ludziach mówią, że ALCAR jest terapeutyczny tylko dla ludzi, którzy mają upośledzone funkcje poznawcze.


Inne artykuły